OTEVÍRACÍ DOBA SAUNY


 

1. května - 30. září
pondělí    
úterý    
středa    
čtvrtek 14:00 - 21:00
muži
pátek 15:00 - 21:00
společná
sobota    
 
1. října - 30. dubna
pondělí    
úterý    
středa    
čtvrtek 14:00 - 21:00
muži
pátek 15:00 - 21:00
společná
sobota 13:00 - 18:00
ženy
  18:00 - 21:00
společná/  ceník  /

PROČ PRÁVĚ SAUNA?


     Saunování napomáhá k odstranění sice drobných, ale často se opakujících stresů denního života. Tyto se projevují v psychickém vypětí při jednotvárně zatěžující práci nespavostí, nervozitou, stavy úzkostí, vyčerpaností, sexuálními potížemi, bolestmi hlavy, kloubů apod. Současně chrání organismus před následky jednostranné tělesné námahy s následnými bolestmi a ztuhlostí.

     Přispívá k získání bezprostředně kladného pocitu v podobě dokonalé čistoty kůže s patrným kosmetickým efektem, uvolnění a svěžesti s povzbuzením mnohých životních funkcí, zlepšení tělesné i duševní kondice aj.
     Saunování vede k poznání, že jedině pravidelně a soustavně realizovaný program regenerace a saunování zejména se v krátkém čase p
rojeví vznikem odolnosti především vůči virozním infektům dýchacích cest, v ovlivnění až ústupu chorobných projevů nemocí dýchadel i kůže (i alergických) a rovněž ve zkvalitnění osobního přístupu k životosprávě.

SAUNY A SPORT 


     Přestože bylo řečeno, že pomocí sauny nehubneme, řada sportovců (kde se rozdělují váhové kategorie - např. box, řeckořímský zápas, judo, apod.) využívá sauny k zařazení do "své" váhy. Pro řadu sportovců je bezprostředně po utkání sauna kontraindikována (kontaktní sporty, kde dochází k úderům do hlavy) - tam kde by u teoretického úrazu hlavy došlo saunováním k urychlení krevního oběhu. Sport a regenerace k sobě patří. Sauna zvyšuje látkovou výměnu, odplavuje únavové látky, zlepšuje zásobování kyslíkem a pod. Komplexní působení těchto a dalších faktorů ovlivňuje stav sil získaných tréninkem, tzv. kondici. V tréninkovém i v závodním období je třeba používat saunu s rozmyslem. Ideální je využít saunu k předehřátí organismu před masáží.

 

Saunování – průběh, pravidla, principy

Saunování je procedura očisty a posílení organismu. Saunování by mělo respektovat určitá pravidla. Ve skutečnosti se spousta lidí saunuje nesprávně, protože neznají doporučovaný průběh saunování. Sauna by měla posílit tělo i mysl a měla by být doprovázena příjemnými pocity. Pracovníci, kteří jsou zodpovědní za provoz sauny, by měli pravidelně seznamovat veřejnost se správným postupem saunování.

Správně prováděné saunování má zejména tyto účinky:

  • Podporuje prokrvení tkání
  • Vede k vylučování odpadních látek z organismu
  • Zlepšuje termoregulační mechanismy
  • Ničí bakterie a viry a zvyšuje obranyschopnost proti virózám a nachlazení

 

Než vstoupíme do sauny…

Bezprostředně před vstupem do sauny se má člověk osprchovat a také osušit, aby v potní místnosti nevznikala přílišná vlhkost. Vlhkost v sauně by měla být cca 15 %.

Délka pobytu v sauně

Máme několik druhů saun a na každé z nich je zpravidla uvedená doporučená doba pobytu v sauně. Nicméně opravdu se jedná pouze o doporučenou dobu a každý by se měl řídit svými vlastními pocity. Obecně platí, že když se člověku začne špatně dýchat, nebo když ho začnou pálit různé části na těle, měl by saunu opustit. Člověk také může regulovat teplotu tím, že se v sauně přemístí Na nižší nebo vyšší lavici.

Jaká je správná poloha v sauně

Doporučuje se poloha vleže nebo v sedě, přičemž platí, že nohy by měly být umístěny na stejné lavici, na které sedíme.Když totiž sedíme jakoby na židli, vzniká obrovský teplotní rozdíl mezi jednotlivými partiemi těla a to není pro organismus dobré. Dochází tak k velkému namáhání termoregulačních mechanismů a na člověka mohou přijít závratě či bolesti hlavy.

V sauně provádějte automasáž nebo drhněte povrch těla

Abychom urychlili pocení, zlepšili termoregulaci, podpořili otevření kožních pórů a odstranění nežádoucích látek z těla, je vhodné se při saunování kartáčovat nebo masírovat.

Než vstoupíme do ochlazovacího bazénku…

Je zcela běžným jevem, že lidé bezprostředně po opuštění sauny zamíří do ochlazovacího zařízení. Nicméně ještě před vstupem do tohoto bazénku by se měl člověk osprchovat teplou vodou a omýt mýdlem. Jen si představte, že osoba před Vámi tam spláchla veškeré vypocené nečistoty a Vy se jdete do takové lázně ochladit! Určitě to není příjemná představa, co myslíte?


Správný proces ochlazování

Nedoporučuje se do bazénku přímo skočit, obzvláště starším osobám. Dojde totiž k rychlému zvýšení krevního tlaku a to může mít vážné důsledky (oslabení cévní stěny, krevní výron). Ochlazení by mělo mít tři etapy. Ihned po opuštění sauny nám začne být chladněji a pocítíme úlevu. Pak by člověk měl vstoupit do lázně a vystoupit z ní, až mu začne být chladno. Ve vodě se nepohybujte – ohřejete vodu těsně kolem Vás a ochlazování nebude tak razantní. Ve třetí etapě jdeme do odpočívárny, kde bychom se měli zavinou do nějakého prostěradla a být v klidu. V odpočívárně počkáme několik minut, než se tělo vrátí do svého původního stavu bez nějakých doprovodných projevů. Je to také vhodný čas na doplnění tekutin, ale samozřejmě ne alkoholických!

Saunování z časového hlediska

Proces saunování by se měl opakovat dvakrát až třikrát. Celková doba procedury tak dosáhne asi 1,5 až 2 hodin.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

int(1)

Novinky