Sportcentrum nabízí - čtyři dráhy na kuželky   / ceník / rezervace / foto /


webové stránky domácího oddílu - http://skkdubnany.webnode.cz/

- v prostorách kuželny a bowlingu je zákaz konzumace vlastních potravin a nápojů
- pro konzumaci jídla slouží pouze prostory restaurace a salónku sportcentra
- na těchto sportovištích je nutné mít svou vlastní sportovní sálovou obuv na přezutí
- provozní doba je totožná s otvírací dobou sportcentra 
- je přísný zákaz vstupu na dráhy a do strojoven, závady se hlásí na recepci 

 

PŘEJEME VÁM DOSAŽENÍ TĚCH NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ.

INFORMACE:

Kuželky jsou sport, který se hraje s koulí a devíti kuželkami. Rozběhová deska má 5,5 m a náhozová deska má 17,5 m, většinou je tvořena z materiálu zvaný sadurit, dříve se vyráběla z asfaltu.

Dráha a její parametry:

                                 Náhozová deska, rozběžiště


  To je prostor pro hráče, kde se pohybují po celou dobu své hry - v bowlingu mohou, a tím pravidla neporuší, kouli hodit až na dráhu, v kuželkách musím položit kouli na náhozovou desku, která končí začátkem dráhy. Pokud hodím až do prostoru dráhy, tak jsem napomínán. Jde o takzvaně "bosý hod" a následně další takto provedený hod je neplatný.

 

                                            Popis náhozová desky:
                                                    

 

 

 

Koule

 

   Dříve byly koule vyráběny z pertinaxu, ale v dnešní době se i do kuželek dostala móda v podobě umělé hmoty.V kuželkách používáme 2 rozměry koulí. Pro kategorii mladších žáku se používá koule průměru 140mm+-1mm

a hmotnosti 1890-1930 gramů. V kategorii starších žáků až po seniory se používá průměr 160mm+-5mm a hmotnosti mezi 2818-2871.

          


                                                  Kuželky

   Dříve se kuželky vyráběli dřevěné. Postupem času byli vyráběné tak, že měli dřevěné jádro a povrch byl z plastu. V dnešní době jsou už plastové celé.
Vývoj a výroba kuželek jde s dobou a jelikož si hráči a diváci žádají co nejlepší výkony, tak z klasického tvaru se přešlo na tvar Top, který se dost podobá kuželce z bowlingu. Důvodem je, že kuželka má vysoko těžistě a stačí se jí "zlehka dotknout" a kuželka se skácí k zemi.

 

 

 

Jednotlivé kuželky mají svá jména:

 • 1 – přední roh (také se jí říká první)
 • 2 – levá přední fána (Také se jí říká "fanka")
 • 3 – pravá přední fána
 • 4 – levý sedlák (také se jí říká bába)
 • 5 – král
 • 6 – pravý sedlák (také se jí říká bába)
 • 7 – levá zadní fána
 • 8 – pravá zadní fána
 • 9 – zadní roh (také se jí říká poslední)

Pozn. fána= dáma

 

Způsoby hry

 • hra do „plných“
 • „dorážka“
 • „sdružené“

Plné

Do plných se hraje tak, že se na každý hod postaví všech devět kuželek.

Dorážka

Hráč před dalším hodem postaví jen ty kuželky, které nesrazil. Pro žákovské kategorie se používá tzv. „stavěná dorážka“, což znamená, že se žákům nejdéle po třech hodech postaví všechny kuželky.

Sdružené

Je základní sportovní disciplínou v kuželkách. Půlku hodů na jedné dráze hráč odehraje do plných, půlku do dorážky. Disciplína se označuje zkratkou hs. Obvykle na jedné dráze hráč odehraje 50 hs nebo 30 hs.

Soutěžní disciplíny

Soutěží se v těchto disciplínách:

 • 60 hs - hráč odehraje na dvou dráhách po 30 hs.
  • tuto dispicplínu hrají hlavně žákovské kategorie, hraje se také na různých turnajích a amatérských ligách
 • 100 hs - hráč odehraje na dvou dráhách po 50 hs.
  • tato disciplína je nejběžnější disciplínou v českých soutěžích.
 • 120 hs - hráč odehraje na čtyřech dráhách po 30 hs.
  • dispicplína, která se hraje v českých ligových soutěžích i na mezinárodní scéně,např.: při mistrovstvích světa nebo Evropy
 • 200 hs - hráč odehraje na čtyřech dráhách po 50 hs.
  • označována za „kuželkářský maraton“. dříve se tato disciplína hrála v českých soutěžích, v některých zemích se stále hraje. V České republice se od této disciplíny ustoupilo, kvůli značné délce této disciplíny (200 hs se hraje kolem hodiny a půl).

Družstva a jednotlivci

Kuželky jsou týmový sport, který se zpravidla hraje v šestičlenných družstvech. Dorostenecké týmy hrají v družstvech tříčlenných. Kategorie jednotlivci je vypisována pouze na krajských nebo republikových přeborech a na mistrovstvích světa a Evropy.

 

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

int(1)

Novinky