Sportcentrum nabízí - dvě florbalová hřiště   / ceník / rezervace / foto /


webové stránky domácího oddílu - http://www.fatr.cz/ , http://www.fatr.funsite.cz/ Charakteristika hry

Florbal hrají 2 družstva po 6 hráčích na každé straně, z toho pouze jeden brankář. Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání. Cílem hráčů je vstřelit gól do soupeřovi branky a zabránit soupeři, aby získal míček pod kontrolu nebo vstřelil gól.
Ve florbale se hraje míčkem pouze florbalovými hokejkami. Přihrávání či skórování tělem hráče je zakázané. Brankář nemá hokejku, chytá pouze rukama a tělem.
Normální hrací čas je 3 x 20 min se dvěma 10-ti minutovými přestávkami během nichž si družstva vymění strany. Hrací čas je čistý, to znamená, že při přerušení hry se čas zastavuje. Pokud utkání, které musí být rozhodnuto, skončí nerozhodně, hraje se prodloužení, dokud jedno družstvo nevstřelí branku.
Vítězí mužstvo, které nastřílí soupeři více branek v časovém limitu 3 x 20 minut čistého času.

Hrací plocha

Hřiště má rozměry 40 x 20 m (min. povolená tolerance je 36 x 18 a max. povolená tolerance je 44 x 22) a je ohraničeno mantinely cca 50 cm vysokými se zaoblenými rohy a schváleny IFF (nebo ČFbU) a příslušně označeny.

Branky jsou 160 cm široké a 115 cm vysoké. Kolem branky je malé a velké brankoviště. Ve velkém brankovišti může brankář použít jakoukoliv část těla k zastavení či přihrání míčku. Pokud se brankář dostane mimo velké brankoviště je považován za hráče.

Míček je bílé barvy, kulatý s průměrem 72 mm. Míček má 26 otvorů a musí být schválen IFF.

Hokejka musí být ze syntetického materiálu s hmotností nepřesahující 380 gramů. Čepel nesmí být ostrá a zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm. Hokejka musí být schválena IFF.

Hra

Na začátku utkání a každé třetiny se provádí vhazování na středovém bodě.
Samotnou hru řídí dva rozhodčí, kteří mají rovnocennou autoritu.
Hráči ve florbale si mohou nahrávat dozadu či dopředu na jakoukoli vzdálenost bez rozdílu na postavení protihráče.
Pokud mužstvo dá branku, provádí se vhazování na středovém bodě.

Přestupky

Přestupky trestané menším trestem (2 minuty)
Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, potrestaný hráč se vrací do hry.
Přestupky:

 • pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne soupeřovu hokejku
 • pokud hráč hraje míč nad úrovní pasu
 • pokud hráč provede nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu
 • pokud hráč tlačí soupeře na mantinel nebo branku
 • pokud hráč přidrží nebo podrazí protihráče
 • pokud hráč hraje míč rukou, paží nebo hlavou
 • hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči v poli
 • zdržuje-li hráč hru
 • dojde-li k špatnému střídání
 • a mnohé další dle posouzení rozhodčího

Přestupky trestané 5 minutovým vyloučením
Vstřelí-li soupeř branku během 5 minutového vyloučení, trest není zrušen. Přestupky:

 • provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou
 • hákuje-li hráč hokejkou soupeřovo tělo
 • hodí-li hráč hokejku nebo jakoukoliv část své výstroje na hřiště ve snaze zasáhnout míč
 • vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně napadne
 • pokud hráč narazí nebo podrazí soupeře na mantinel či branku

Standardní situace

Vhazování se provádí buď na středovém bodě nebo na nejbližším místě podle pozice míče při přerušení. Míč se vhazuje vždy mezi dva protihráče.
Situace vedoucí k vhazování je neúmyslné poškození či zničení míčku, neúmyslné posunutí branky, pokud dojde ke zranění hráče, nebo pokud nastane jakákoliv neobvyklá situace.

Rozehrání provádí družstvo, které se neprovinilo. Rozehrává se v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 m od mantinelu. Rozehrávající nemusí čekat až soupeři zaujmou svá postavení. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný.
Situace vedoucí k rozehrání je když míč opustí hřiště nebo se dotkne stropu či jiného předmětu nad hřištěm.

Volný úder provádí družstvo, které se neprovinilo. Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy ne ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště. Rozehrávající nemusí čekat až soupeři zaujmou svá postavení. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný.
Situace vedoucí k volnému úderu jsou velmi podobné přestupkům vedoucí k udělení menšího trestu nebo následují po udělení menšího trestu. Vždy ale záleží na posouzení rozhodčího.

Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem vedoucímu k trestnému střílení. Trestné střílení se provádí ze středového bodu a všichni hráči musí být mimo hrací plochu. Hráč provádějící trestné střílení musí být neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se již nesmí znovu dotknout míče.
Situace vedoucí k trestnému střílení nastává pokud je gólová situace přerušena faulem bránícího družstva. Také velmi záleží na posouzení rozhodčím.

 

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

int(1)

Novinky