Sportcentrum nabízí - dvě futsalová hřiště   / ceník / rezervace / foto /


webové stránky domácího oddílu - http://oranjesdubnany.webnode.cz/

Rozdíl mezi FIFA FUTSALEM A FUTSALEM

  • Futsal se hraje pouze v halách, naproti tomu FIFA futsal se hraje v halách pouze od divize a výše, jinak se hraje venku (umělá tráva, tráva, antuka, škvára)
  • Futsal se hraje speciálním míčem na futsal (velikostí je podobný jako házenkářský míč a téměř neskáče). FIFA futsal má také speciální míč pro halu (velikost 4 - je o dost větší než pro futsal), venku jsou povoleny i klasické fotbalové míče velikosti 5
  • Ve futsalu může brankář hrát a pohybovat se pouze ve svém brankovišti, naproti tomu ve FIFA futsalu se může brankář pohybovat kdekoliv, jenom rukama může hrát pouze v brankovišti
  • Ve futsalu nesmí útočník vstřelit gól, pokud stojí v brankovišti (stejně jako v házené). Ve FIFA futsalu toto neplatí a útočník z brankoviště vstřelit gól může
  • Ve futsalu se auty a rohy hází, naproti tomu ve FIFA futsalu se auty a rohy kopou

 

Hřiště a hala určená pro hru

Hřiště a hala jako hrací prostor musí mít tvar obdélníka. Délka hřiště musí být minimálně 30 a maximálně 40 metrů. Šířka musí být minimálně 16 a maximálně 20 metrů.
Povrch může být ze dřeva, betonu, asfaltu, dlaždic nebo za použití syntetických a umělých materiálů.
Před každou brankou je brankové území, které je vzdáleno 4 m od branky.
Značka pro pokutový kop je od branky vzdálena 6 m.
Uprostřed středové čáry je vyznačen středový kruh o průměru 3 m.

Branky musí být umístěny uprostřed základních čarách. Rám branky je dřevěný, kovový nebo z umělé hmoty. Vnitřní rozměry branek jsou 3 metry mezi vertikálními tyčemi a 2 metry mezi horizontálním břevnem a podlahou hřiště. Branky jsou vybaveny sítěmi s elastickými oky zachycujícími míč a zaznamenávajícími gól v každé z branek.

Míč musí být kulatý, musí být zhotovený z kůže nebo jiného schváleného materiálu. Správný míč pro futsal má po prvním pádu na zem ze 2 metrů vyskočit nejvýše 30 cm.

Hra

Před začátkem utkání se losuje mincí a družstvo, které vyhraje los, si vybere, na kterou branku bude v prvním poločase útočit. Druhé družstvo zahájí utkání výkopem.
Výkop se provede na začátku utkání, po dosažení branky, na začátku druhého poločasu, na začátku prodloužení. Při provedení výkopu jsou všichni hráči na své polovině, a dva hráči, kteří provádějí výkop jsou ve středové kruhu.
Futsal se hraje nohama, hlavou, tělem, ale nikdy ne rukou. Rukou se hraje v případě, kdy se míč dostane mimo hřiště za postraní čáru. Vhazuje se oběma rukama přes hlavu z místa ze kterého míč opustil hřiště.
Pokud míč opustí hřiště přes základní čáru mimo branku, a zahraje ho tam soupeř, tak brankář míč vykopává od branky. Pokud však za tuto základní čáru zahraje vlastní hráč, zahrává soupeř rohové vhazování.

Branky je dosaženo, jestliže míč úplně přejde brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo.

 

Přestupky a jejich potrestání

Technické přestupky
Jako technické přestupky můžeme označit tyto: kopnutí nebo pokus o kopnutí protihráče, podražení, sražení nebo úmyslný pokus o podražení, skákání nebo naskakování na protihráče, pokus o udeření nebo napadení protihráče, strkání do protihráče rukama, dotyk, srážení, držení nebo odrážení míče rukou nebo paží. A mnohé další, záleží na posouzení rozhodčího.
Trestá se volným kopem proti družstvu, které se neprovinilo.

Osobní přestupky
Do osobních přestupků můžeme zařadit zdržování při rozehrání, bránění soupeři ve hře, dotknutí se podruhé míče v případě hráče, který provedl vhazování či kop.
Trestá se postranním vhazováním proti družstvu, jehož hráč se proti pravidlům provinil. Vhazuje se z místa nejbližšího k bodu, kde k přestupku došlo.

Načítané přestupky
Za načítané přestupky se považují všechny osobní a technické přestupky. Všechny načítané přestupky se zaznamenávají jak individuálně na účet každého hráče, tak i kolektivně na společný účet celého družstva.
Každé družstvo se v běžném poločase zápasu může dopustit až 5 načítaných přestupků. V případě 6 načítaného přestupku je družstvo, jehož hráč se provinil, potrestáno "TRESTNÝM KOPEM".
Hráč, který se dopustí 5 technických nebo osobních přestupků, je diskvalifikován ze zápasu.

Žlutá karta - napomenutí
Napomenutí žlutou kartou se provede pokud se jedná o vážný přestupek (úmyslná ruka, držení nebo násilný přestupek vyznačující se svou nebezpečností).

Modrá karta - diskvalifikace
Modrá karta je pro případ vyloučení hráče ze hry a jeho odvolání ze hřiště. Přitom dotyčný hráč může být vystřídán jiným hráčem ze svého družstva.
Používá se při nahromadění 5 technických přestupků jednoho hráče, dvojnásobného napomenutí nebo opětovného napomenutí stejného hráče 2. žlutou kartou.

Červená karta - vyloučení hráče
Vyloučení pomocí červené karty se použije v případě potřeby vyloučit a definitivně odvolat, bez možnosti vystřídání takového hráče, který se opakovaně chová surově a násilnicky a jeho jednání působí vážnou újmu nebo zranění.

 

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

int(1)

Novinky